Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vnímání prostoru nositeli různých kultur a jeho odraz v jejich jazyce
Název práce v češtině: Vnímání prostoru nositeli různých kultur a jeho odraz
v jejich jazyce
Název v anglickém jazyce: The Perception of Space of People from Various Cultures and its Effect of their Languages
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Svatava Machová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2006
Datum zadání: 30.01.2006
Datum a čas obhajoby: 18.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK