Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty
Název práce v češtině: Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty
Název v anglickém jazyce: Juvenile men serving imprisonment and support for self-esteem
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2018
Datum zadání: 01.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2018
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK