Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia.
Název práce v češtině: Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia.
Název v anglickém jazyce: Analysis of Attitudes of Higher Education Policy Actors in the Formation of Doctoral Study Policy.
Klíčová slova: Doktorské studium, vysoké školy, vysokoškolská vzdělávací politika, strategické dokumenty, analýza postojů, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Doctoral studies, universities, higher education policy, strategic documents, attitude analysis, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2018
Datum zadání: 31.05.2018
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK