Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba jako stimul k výtvarnému vyjádření
Název práce v češtině: Hudba jako stimul k výtvarnému vyjádření
Název v anglickém jazyce: Music as a Stimulus to Creative Expression
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2006
Datum zadání: 27.01.2006
Datum a čas obhajoby: 24.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK