Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka vývoje softwarových aplikací s GUI na střední odborné škole
Název práce v češtině: Výuka vývoje softwarových aplikací s GUI na střední odborné škole
Název v anglickém jazyce: Application development with GUI at a secondary vocational school
Klíčová slova: programování, programovací jazyk, vývoj aplikací, GUI, framework, Qt
Klíčová slova anglicky: programming, programming language, application development, GUI, Qt
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2018
Datum zadání: 13.04.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 10:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapování možností výuky vývoje aplikací s GUI na středních odborných školách zaměřených na IT.
Zmapování a zhodnocení dostupných technologií z hlediska možností výuky na SOŠ se zřetelem k budoucímu uplatnění absolventů.
Vybrat konkrétní technologie a navrhnout modelové lekce (příklady) výuky vývoje aplikací s GUI.
Ověření navržených v praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK