Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of the national military industrial complex in the establishment of the European Defence Market: the case study of Italy
Název práce v češtině: Role národního vojensko-průmyslového komplexu při utváření evropského obranného trhu: případová studie Itálie
Název v anglickém jazyce: The role of the national military industrial complex in the establishment of the European Defence Market: the case study of Italy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2018
Datum zadání: 30.05.2018
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK