Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zkušenosti terapeuta na výsledky fyzioterapie pacientů s roztroušenou sklerózou
Název práce v češtině: Vliv zkušenosti terapeuta na výsledky fyzioterapie pacientů s roztroušenou sklerózou
Název v anglickém jazyce: The influence of the therapist's experience on the physiotherapeutic outcomes of multiple sclerosis patients
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2018
Datum zadání: 04.06.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2018
Oponenti: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK