Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Humor a satira jako prostředek vyrovnání se se zkušeností holokaustu na příkladu děl Tadeusze Borowského a Edgara Hilsenratha
Název práce v češtině: Humor a satira jako prostředek vyrovnání se se zkušeností holokaustu na příkladu děl Tadeusze Borowského a Edgara Hilsenratha
Název v anglickém jazyce: Humor and Satire as instrument of reconciliation with the holocaust experience on the example of T. Borowski and E. Hilsenrath works
Klíčová slova: holocaust, rekonciliace, humor, satira, cynismus, Tadeusz Borowski, Edgar Hilsenrath, trauma, paměť
Klíčová slova anglicky: holocaust, reconciliation, humour, satire, cynicism, Tadeusz Borowski, Edgar Hilsenrath, trauma, memory
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2018
Datum zadání: 30.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.02.2021 13:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2021
Oponenti: prof. Grzegorz Nieć, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Borowski, Tadeusz. Kamenný svět. Praha: Naše vojsko, 1966.
Borowski, Tadeusz. Proszę państwa do gazu. Warszawa: Biblioteka Polityki, 2008.
Braese, Stephan. Das teure Experiment und NS-Faschismus. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996.
Franklin, Ruth. A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction. New York: Oxford University Press, 2011.
Hilsenrath, Edgar. Der Nazi & der Friseur. München: Deutscher Tachenbuchverlag, 2006.
Hilsenrath, Edgar. Nácek & holič. Praha: Hynek, 1997.
Klocke, Astrid. „Subverting Satire: Edgar Hilsenrath’s Der Nazi und der Friseur and Charlie Chaplin’s The Great Dictator“. Holocaust and Genocide Studies 22, č. 3 (zima 2008): 498-513.
Kott, Jan. Úvod ke knize This Way to the Gas Ladies and Gentlemen, od Tadeusze Borowského. New York: Penguin Books, 1976.
Lang, Berel. Writing and the Holocaust. New York: Holmes & Meier Publishers, 1988.
Ostrower, Chaya. Es hielt uns am Leben: Humor im Holocaust. Wiesbaden: Springer, 2018.
Raskin, Viktor. The Primer of Humor Research. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008.
Taylor, Jennifer. „Writing as Revenge: Reading Edgar Hilsenrath’s Der Nazi und der Friseur as a Shoah Survivor’s Fantasy“. History of European Ideas 20, č. 1-3 (1995): 439-444.
Wirth, Andrzej. „A Discovery of Tragedy: The Imcomplete Account of Tadeusz Borowski“. The Polish Review 12, č. 3 (léto 1967), 43-52.
Zembylas, Michalinos. „Holocaust Laughter and Edgar Hilsenrath’s The Nazi and the Barber: Towards a Critical Pedagogy of Laughter and Humor in Holocaust Education“. Studies in Philosophy and Education 37, č. 3 (květen 2018): 301-313.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat otázkou, zda humor a satira mohou být cestou k vyrovnání se s traumatem zážitku holocaustu a zda humor a satira jsou při zpracování tématu akceptovatelné, příp. za jakých podmínek. Při zodpovídání těchto otázek bude autorka práce vycházet z analýzy povídek T. Borowského a románu "Nácek & holič" E. Hilsenratha.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will focus on the question of whether humour and satire can create a way of reconciliation with the trauma in the aftermath of the holocaust experience and whether humour and satire are acceptable when dealing with such a topic, or under which conditions this may be the case. The author bases the answers to those questions on the analysis of the short stories by T. Borowski and the novel "The Nazi & the Barber" by E. Hilsenrath.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK