Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Short-term cryotherapy effects to ankle proprioception
Název práce v češtině: Krátkodobé účinky kryoterapie na propriocepci kotníku
Název v anglickém jazyce: Short-term cryotherapy effects to ankle proprioception
Klíčová slova: Cryotherapy, cold therapy, balance, proprioception, ankle
Klíčová slova anglicky: Cryotherapy, cold therapy, balance, proprioception, ankle
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.05.2018
Datum zadání: 29.05.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 13:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: Tereza Jandová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK