Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a současný stav civilní ochrany na území ČR
Název práce v češtině: Vývoj a současný stav civilní ochrany na území ČR
Název v anglickém jazyce: Development and current state of civil protection in the Czech Republic.
Klíčová slova: Vývoj, stav, ochrana, nebezpečí.
Klíčová slova anglicky: Development, state, protection, hazards.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.05.2018
Datum zadání: 29.05.2018
Datum a čas obhajoby: 02.05.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2019
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska pro civilní ochranu
4. Stanovení cíle, úkolů a metody zpracování práce
5. Popis vývoje a současného stavu
6. Závěr práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK