Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
A Minimalistic Directory Service
Název práce v češtině: Minimalistická adresářová služba
Název v anglickém jazyce: A Minimalistic Directory Service
Klíčová slova: FDAP LDAP X.500 Adresářové služby
Klíčová slova anglicky: FDAP LDAP X.500 Directory services
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel: Bc. Ondřej Hrubý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2018
Datum zadání: 05.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: RNDr. Miroslav Kratochvíl
 
 
 
Zásady pro vypracování
V sítích počítačů s UNIXovými operačními systémy se často hodí distribuovaná databáze uživatelských účtů a podobných objektů, či obecněji adresářová služba.
Tradičně se k tomuto účelu používají protokoly NIS a LDAP. První z nich trpí značnými bezpečnostními problémy, druhý přílišnou komplikovaností danou dědictvím
protokolů řady X.500. Cílem práce je navrhnout a implementovat náhradu za tyto protokoly vhodnou pro účely distribuované databáze účtů.
Seznam odborné literatury
Frédéric Raynal: Yellow Pages. Součást Linux Documentation Project. Online na http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/LDP/linuxfocus/English/July2001/article148.shtml.

K. Zeilenga (Ed.): Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map. RFC 4510. Internet Society, 2006. Online na https://tools.ietf.org/html/rfc4510.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK