Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geopolitický a kulturní kontext západosaharského konfliktu
Název práce v češtině: Geopolitický a kulturní kontext západosaharského konfliktu
Název v anglickém jazyce: Geopolitical and culture perspective of Western Sahara conflict
Klíčová slova: Západní Sahara|Maroko|sebeurčení|Sahrawi|mezinárodní společenství|SADR|Maghreb|lidská práva|propaganda|kolonialismus|společnost
Klíčová slova anglicky: Western Sahara|Morocco|self-determination|international community|SADR|Maghreb|human rights|propaganda|colonialism|society|Sahrawi
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Oriško, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2018
Datum zadání: 28.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
3) ANOTACE
Západní Sahara bývá označována za poslední kolonii v Africe. Drtivá většina původních obyvatel přebývá v uprchlických táborech v Alžíru, zatímco západosaharské území je obydleno především Maročany. I přes dlouhodobý tlak mezinárodního společenství je však řešení konfliktu stále v nedohlednu. Přestože je Západní Sahara z velké části nehostinná poušť, disponuje skrytým potenciálem, který ji dodává na důležitosti. Kromě nerostného bohatství poskytuje Západní Sahara mnohé další ekonomické příležitosti. Její západní pobřeží a transafrická dálnice určují její strategický význam pro Maroko, Maghreb i celou Afriku. Především pro Maroko je Západní Sahara klíčová nejen pro upevnění pozice v regionu, ale i z dalších, převším ekonomických a ideologických důvodů. Všechny tyto aspekty činí Západní Saharu jedinečnou nejen z geopolitického hlediska, ale i ze sociální a etnické perspektivy. Představuje komplexní otázku na pomezí několika disciplín, jež nemůže být řešena jinak než analýzou jednotlivých oblastí a jejich následnou komparací. Jedině tak lze získat ucelený obraz a objektivní obraz celého problému.
4) METODOLOGIE

a) Metoda sběru dat
Metodou sběru dat bude především studium dostupné literatury. Dále bude uplatněna metoda sběru dat v terénu, konkrétně zůčastněné pozorování a nestrukturované rozhovory s obyvateli oblasti Západní Sahary a Maroka.


1.
3) ANOTACE
Západní Sahara bývá označována za poslední kolonii v Africe. Drtivá většina původních obyvatel přebývá v uprchlických táborech v Alžíru, zatímco západosaharské území je obydleno především Maročany. I přes dlouhodobý tlak mezinárodního společenství je však řešení konfliktu stále v nedohlednu. Přestože je Západní Sahara z velké části nehostinná poušť, disponuje skrytým potenciálem, který ji dodává na důležitosti. Kromě nerostného bohatství poskytuje Západní Sahara mnohé další ekonomické příležitosti. Její západní pobřeží a transafrická dálnice určují její strategický význam pro Maroko, Maghreb i celou Afriku. Především pro Maroko je Západní Sahara klíčová nejen pro upevnění pozice v regionu, ale i z dalších, převším ekonomických a ideologických důvodů. Všechny tyto aspekty činí Západní Saharu jedinečnou nejen z geopolitického hlediska, ale i ze sociální a etnické perspektivy. Představuje komplexní otázku na pomezí několika disciplín, jež nemůže být řešena jinak než analýzou jednotlivých oblastí a jejich následnou komparací. Jedině tak lze získat ucelený obraz a objektivní obraz celého problému.
4) METODOLOGIE

a) Metoda sběru dat
Metodou sběru dat bude především studium dostupné literatury. Dále bude uplatněna metoda sběru dat v terénu, konkrétně zůčastněné pozorování a nestrukturované rozhovory s obyvateli oblasti Západní Sahary a Maroka.

b) Metoda interpretace dat
K interpretaci dat získaných z dostupné literatury bude využita obsahová analýza těchto materiálů. Data získaná v terénu budou strukturálně analyzována a komparována s daty získanými z literatury. Všechna zjištěná fakta budou dále seřazena do podoby případové studie.

b) Metoda interpretace dat
K interpretaci dat získaných z dostupné literatury bude využita obsahová analýza těchto materiálů. Data získaná v terénu budou strukturálně analyzována a komparována s daty získanými z literatury. Všechna zjištěná fakta budou dále seřazena do podoby případové studie.
Seznam odborné literatury
3) ANOTACE
Západní Sahara bývá označována za poslední kolonii v Africe. Drtivá většina původních obyvatel přebývá v uprchlických táborech v Alžíru, zatímco západosaharské území je obydleno především Maročany. I přes dlouhodobý tlak mezinárodního společenství je však řešení konfliktu stále v nedohlednu. Přestože je Západní Sahara z velké části nehostinná poušť, disponuje skrytým potenciálem, který ji dodává na důležitosti. Kromě nerostného bohatství poskytuje Západní Sahara mnohé další ekonomické příležitosti. Její západní pobřeží a transafrická dálnice určují její strategický význam pro Maroko, Maghreb i celou Afriku. Především pro Maroko je Západní Sahara klíčová nejen pro upevnění pozice v regionu, ale i z dalších, převším ekonomických a ideologických důvodů. Všechny tyto aspekty činí Západní Saharu jedinečnou nejen z geopolitického hlediska, ale i ze sociální a etnické perspektivy. Představuje komplexní otázku na pomezí několika disciplín, jež nemůže být řešena jinak než analýzou jednotlivých oblastí a jejich následnou komparací. Jedině tak lze získat ucelený obraz a objektivní obraz celého problému.
4) METODOLOGIE

a) Metoda sběru dat
Metodou sběru dat bude především studium dostupné literatury. Dále bude uplatněna metoda sběru dat v terénu, konkrétně zůčastněné pozorování a nestrukturované rozhovory s obyvateli oblasti Západní Sahary a Maroka.

Seznam literatury:

1. Gombár, E. (2007). Kmeny a klany v arabském Maghribu. Praha: Karolinum.
2. Mortimer,R., Ravenhill, J., Rothchild, D., & Chazan, N. (1988). Politics and society in contemporary Africa. Boulder: Rienner.
3. San Martín, P. (2010). Western Sahara: The Refugee Nation. Cardiff: University of Waless Press
4. Shelley, T. (2004). Endgame in the Western Sahara: What future for Africa's Last Colony? London: Zed Books.
5. Springerová, P., Kudynová, M., & Polcerová, L. (2012). Západní Sahara - zapomenutý konflikt. Olomouc: Periplum.

b) Metoda interpretace dat
K interpretaci dat získaných z dostupné literatury bude využita obsahová analýza těchto materiálů. Data získaná v terénu budou strukturálně analyzována a komparována s daty získanými z literatury. Všechna zjištěná fakta budou dále seřazena do podoby případové studie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK