Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stock Market Prediction: A Multiclass Classification on Emotions and Sentiment Analysis for Tweets and News Headlines
Název práce v češtině: Prognóza vývoje akciových trhů: Vícetřídní klasifikace emocí a analýza sentimentu na základě Tweetů a titulků zpráv
Název v anglickém jazyce: Stock Market Prediction: A Multiclass Classification on Emotions and Sentiment Analysis for Tweets and News Headlines
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2018
Datum zadání: 26.05.2018
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK