Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of Free Trade Agreements Between European Union and Latin American Countries
Název práce v češtině: Analýza dohod o volném obchodu mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky
Název v anglickém jazyce: Analysis of Free Trade Agreements Between European Union and Latin American Countries
Klíčová slova: FTA, gravity, trade
Klíčová slova anglicky: FTA, gravity, trade
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2018
Datum zadání: 14.06.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bibliography
BACCHETTA, Marc. A practical guide to trade policy analysis. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, c2012. ISBN 9789287038128.

YOTOV, Yoto V., Roberta PIERMARTINI, José-Antonio MONTEIRO a Mario LARCH. An advanced guide to trade policy analysis: the structural gravity model. New York, NY: United Nations, 2016. ISBN isbn978-92-870-4367-2.

Baldwin, R. and Taglioni, D. (2006), “Gravity for dummies and dummies for gravity equations”, National Bureau of Economic Research Working Paper 12516, NBER.

Head, K. (2003), “Gravity for beginners”, mimeo, University of British Columbia.

Gravity dataset. CEPII [online]. Available at: http://cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8

Dixit, A. And Norman, V. (1980), Theory of International Trade, Cambridge University Press.
Předběžná náplň práce
Research question and motivation
The president of The United States Donald Trump had been questioning the contribution of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) since the beginning of his presidential election campaign. Ever since he got elected, he has been trying to renegotiate the agreement or even end it. This would have severe consequences on all countries in the agreement; however, the most impacted would be Mexico. It is important to analyze what are the alternatives for Mexico in international trade. For Mexico, as well as for most Latin American Countries, there are free trade agreements with the European Union.
This paper will examine the free trade agreements between the European Union and Latin American Countries, which have with European Union either bilateral or multilateral free trade agreements. For the examination, I will use the gravity model for the estimation of international flows as a function of GDP, population and trade costs. One of my inspirations was the paper Analysis of Foreign Trade of the 6 Largest Latin American Countries Using Gravity Model (Pöstényi Andrea, 2016). Author in the paper studied Latin American Coutries based on their size and focused on their whole foreign trade. In my thesis, I study the progression in trade between listed countries and European Union over time and focusing on following research questions:
• How did the trade between European Union and Latin American Countries improved?
• Which Latin American Countries have the most benefits from the trade agreements with European Union?
• Can the data tell us, which Latin American country is the most beneficial for the European Union?

Contribution
The thesis should bring better comparison and facilitate understanding of the free trade agreements between European Union and the Latin American countries. It may offer the idea of which country benefits the most from the trade and which agreement between European Union had the largest impact on the trade.

Methodology
I will use data from The Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), where I will get the gravity dataset for all studied pairs of countries. The data collected will be used later in gravity model estimated in R Script and Stata.

Outline
1. Introduction
2. Free trade Agreements between European Union and selected countries
2.1 Bilateral free trade agreements
2.2 Multilateral free trade agreements
2.3 Possible future improvements in the agreements
3. Gravity model
3.1 Data collection
3.2 Representation of data
3.3 Results
4. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK