Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti aktivizace pacientů na Oddělení dlouhodobé péče Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
Název práce v češtině: Možnosti aktivizace pacientů na Oddělení dlouhodobé péče Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
Název v anglickém jazyce: Possibilities of patient activation in the Long Term Care Department of the Central Military Hospital - Military University Hospital Prague
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 15.05.2019
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: Ivana Chánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK