Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce všeobecné sestry a sanitářky během poskytování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu
Název práce v češtině: Spolupráce všeobecné sestry a sanitářky během poskytování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu
Název v anglickém jazyce: A General Nurse and an Enrolled Nurse Collaboration in Providing Nursing Care at Standard Internal Medicine Department
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.07.2018
Datum zadání: 21.08.2018
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: Bc. Jitka Hanzlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK