Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cloudové řešení elektronické podpory výuky
Název práce v češtině: Cloudové řešení elektronické podpory výuky
Název v anglickém jazyce: Cloud solutions for electronic support of learning
Klíčová slova: elektronická podpory výuky, digitální učebna
Klíčová slova anglicky: Cloud solutions, electronic support of learning, digital classroom
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2018
Datum zadání: 23.05.2018
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 10:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniel Tocháček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalant se seznámí se související problematikou a navrhne vhodné prostředí pro cloudové řešení elektronické podpory výuky zvoleného tématu.
V praktické části vytvoří elektronický kurz s daným tématem a s důrazem na zadávané procvičování, testování, komunikaci a zpětnou vazbu od účastníků.
Seznam odborné literatury
Google Classroom for Education [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: https://edu.google.com/intl/cs/products/productivity-tools/classroom/

Google Drive: Všechny vaše soubory k dispozici, ať jste kdekoli [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: https://www.google.com/drive/

Google [online]. 2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://support.google.com/?hl=cs

Online grafický editor Pixlr - editujte fotky zcela zadarmo v profi editoru. Dooffy.com [online]. 2002, 06.12.2011 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: http://www.dooffy.com/cs/online-graficky-editor-pixlr-editujte-fotky-zcela-zadarmo-v-profi-editoru.html

Pixlr [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: https://pixlr.com/web
Předběžná náplň práce
Analýza využití cloudových služeb ve vzdělávání, jejich porovnání, výhody a nevýhody.
Vyhledání nejvhodnějšího nadplatformního řešení.
Vytvoření elektronického kurzu pro zvládnutí základních dovedností ve vybrané problematice.
Procvičování znalostí pomocí praktických úkolů.
Ověřování znalostí pomocí elektronického kvízu.
Nabídnutí elektronického kurzu středním školám nebo veřejnosti pro volné použití a evaluaci.
Konzultování s účastníky kurzu jeho průběh pomocí dotazníku a elektronické komunikace.
Vyhodnocení úspěšnosti praktické části kurzu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK