Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení
Název práce v češtině: Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení
Název v anglickém jazyce: Personality tests and their linkage to employee productivity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Petr Pleticha, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2018
Datum zadání: 24.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Lucie Kraicová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BLIGNAUT, L., UNGERER, L., & MULLER, H. (2014). Personality as predictor of customer service centre agent performance in the banking industry: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management, 12(1), 16 pages.
HARRIS, T. C. (2011). Predictive Index, Technical Overview. Unversity of Massachusetts.
HOGAN, R., HOGAN, J., & ROBERTS, B. W. (1996). Personality measurement and employment decisions: Questions and answers. American Psychologist, 51(5), 469-477.
O'NEILL, T. A., HAMBLEY, L. A., GREIDANUS, N. S., MACDONNELL, R. and KLINE, T. J. (2009), Predicting teleworker success: an exploration of personality, motivational, situational, and job characteristics. New Technology, Work and Employment, 24: 144-162.
ROTHSTEIN, M. G., & GOFFIN, R. D. (2006). The use of personality measures in personnel selection: What does current research support? Human Resource Management Review, 16(2), 155-180.
VINCHUR, AJ & SCHIPPMANN, JS & SWITZER, FS & ROTH, PL. (1998). A meta-analytic review of predictors of job performance for salespeople. Journal of Applied Psychology. 83. 586-597.
VLČEK, T. (2015) .Využití osobnostní typologie Predictive Index v managementu změn dle J.Kottera. Doctoral theses, Dissertations. University of Economics, Prague.
Předběžná náplň práce
Research question and motivation
Výběr správného kandidáta, který bude pro danou pracovní pozici vhodný, je nelehký úkol, zejména v dnešní době extrémně nízké nezaměstnanosti. Jednou z možností, jak získat dodatečné informace o kandidátovi, je využít nějaké formy osobnostního testu/dotazníku, které se v náboru stále více využívají (Rothstein, 2006). Na trhu existuje mnoho různých osobnostních dotazníků, jedním z nich je i Predictive Index, který analyzuje profil kandidátů z pohledu čtyř osobnostních charakteristik (Harris, 2011; Vlček 2015).

Meta-analýzy relevantní literatury ukazují, že dobře aplikovaný osobnostní test může přinést hodnotné informace o kandidátovi a pomoci předpovídat jeho výkonnost na dané pozici (Rothstein, 2006; Hogan 1996). Osobnostní charakteristiky byly shledány jako dobrý prediktor výkonnosti zaměstnanců i ve finančním sektoru na pozici operátora zákaznické péče (Blignaut, 2014) a v sektoru prodeje (Vinchur, 1998). Obdobný výzkum byl udělán i v sektoru telefonického prodeje, v rámci něhož byla zjištěna negativní korelace mezi potřebou interakce a pracovním výkonem teleprodejců (O‘Neill, 2009).

Ve své bakalářské práci bych proto chtěla zkoumat, jaký vliv má osobnostní profil zaměstnance na jeho výkonnost na dané pozici. Konkrétně se chci zaměřit na to, jakým způsobem čtyři faktory behaviorálního testu Predictive Index ovlivňují výkonnost prodejců spotřebitelských úvěrů.

Contribution
Přínos této práce oproti dosavadní literatuře spočívá zejména v analytickém přístupu s využitím neveřejných dat velké mezinárodní finanční společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, která metodu Predictive Index v náboru již mnoho let využívá.

Methodology
Metodologická část bude členěna na dvě části:
1. Základní analýza pomocí vizualizací a párových kombinací jednotlivých faktorů
2. Regresní analýza


Outline
1. Úvod – Náročnost náboru kvalitních zaměstnanců
2. Přehled relevantní literatury
3. Predictive Index – Strutura, co měří a neměří
4. Data – Popis a vizualizace dat
5. Analýza – Vizuální a regresní analýza
6. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK