Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v úrovni aspirace a odolnosti vůči zátěži u florbalistek Tatranu Střešovice
Název práce v češtině: Rozdíly v úrovni aspirace a odolnosti vůči zátěži u florbalistek Tatranu Střešovice
Název v anglickém jazyce: Differences in the level of aspiration and stress resistence of women floorball players Tatran Střešovice
Klíčová slova: aspirace, motivace, odolnost, ženský florbal, stresová odolnost
Klíčová slova anglicky: aspiration, motivation, resistence, women´s floorball, stress resistance
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2018
Datum zadání: 22.05.2018
Datum a čas obhajoby: 01.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2021
Oponenti: Mgr. Michaela Běhanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK