Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Separace mikroplastů z čistírenského kalu pomocí těžkých kapalin
Název práce v češtině: Separace mikroplastů z čistírenského kalu pomocí těžkých kapalin
Název v anglickém jazyce: Separation of microplastics from sewage sludge using heavy liquids
Klíčová slova: čistírenský kal, mikroplasty, separace, flotace
Klíčová slova anglicky: sewage sludge, microplastics, separation, flotation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2018
Datum zadání: 25.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ověření metody flotace a fluidizace pomocí těžkých kapalin k separaci mikroplastů na bázi PP, PE, PUR, PS apod. z čistírenského kalu. Bude testována varianta s následnou digescí organické hmoty (např. v peroxidu vodíku) pro stanovení výtěžnosti použité metody pro čistírenský kal. Separované mikroplasty je poté možné identifikovat na základě IČ-spektrometrie. Dále bude ověřena varianta bez digesce, která by v případě úspěchu umožnila pdorobit separované mikroplasty podrobnější charakterizaci, např. stanovení obsahu sorbovaných organických polutantů (PAH, PPCPs a pod.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK