Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza terapie infekcí na dětském oddělení I.
Název práce v češtině: Analýza terapie infekcí na dětském oddělení I.
Název v anglickém jazyce: Analysis of infection therapy in paediatric department I.
Klíčová slova: Infekce, dítě, antibiotika, racionální farmakoterapie.
Klíčová slova anglicky: Infection, child, antibiotics, rational pharmacotherapy.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2018
Datum zadání: 02.03.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Oponenti: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Magdalena Rohanová
PharmDr. Petr Domecký
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat terapii infekcí na dětském JIP oddělení nemocnice v České republice. Práce bude sepsána ve standardní struktuře: úvod, cíl, teoretická část, experimentální část (metodika, výsledky, diskuze), závěr, abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Podkladem bude odborná literatura publikovaná v bibliografických databází PubMed, Scopus a Embase, popř. v relevantních informačních zdrojích dostupných např. přes google scholar.
Předběžná náplň práce
Provést rešerši literatury, navrhnout metodiku pro hodnocení dat a diskutovat získané výsledky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To review the literature, to propose a methodology for data evaluation and to discuss the results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK