Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické postavení pravoslavné církve v současném Řecku
Název práce v češtině: Politické postavení pravoslavné církve v současném Řecku
Název v anglickém jazyce: The political Status of the Orthodox Church in Contemporary Greece
Klíčová slova: Řecko|politika|pravoslavná církev|náboženství|národní identita
Klíčová slova anglicky: Greece|politics|Orthodox church|religion|national identity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2018
Datum zadání: 15.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2018
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznamte se důkladně s historií řecké pravoslavné církve s důrazem na období po skončení občanské války
2. Uveďte roli, kterou sehrála pravoslavná církev při vytváření národní identity Řeků
3. Uveďte hierarchii a politický vliv církve v Řecku a zkuste nastínit její majetkové poměry
4. Hlavním těžištěm práce zůstává analýza intervencí pravoslavné církve na řecké politické scéně, zejména po vstupu země do EU a v době krize. S pomocí relevantní literatury a internetových zdrojů zjistěte nejdůležitější zásahy pravoslavné církve do politického života země a zhodnoťte její stanoviska v období současné krize.
Seznam odborné literatury
Victor Roudometof: Orthodoxy As Public Religion in Post-1989 Greece
Nikos Chrysoloras: Why Orthodoxy? Religion and Nationalism in Greek Political Culture
Nikola Karasová: Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize
Konstantinos Tsivos: Řecká církev nejen v době krize
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK