Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků od 1. do 2. ročníku ZŠ
Název práce v češtině: Rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků od 1. do 2. ročníku ZŠ
Název v anglickém jazyce: Development of self-assessment skills in pupils 1st and 2nd year of primary school
Klíčová slova: školní hodnocení, sebehodnocení, popisný jazyk, klima třídy, strategie pro rozvoj dovednosti sebehodnocení, konzultace učitel – žák – rodiče (tripartita)
Klíčová slova anglicky: evaluation, self-assessment, descriptive language, classroom climate, strategies for developing skills of self-assessment, consulting teacher – student – parents
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2018
Datum zadání: 15.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2018
Datum a čas obhajoby: 15.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2018
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK