Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalita jako sociálně patologický jev ve městě
Název práce v češtině: Kriminalita jako sociálně patologický jev ve městě
Název v anglickém jazyce: Crime as one of the socio-pathologies in the city
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Michal Illner
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK