Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdislava z Lemberka a postavení ženy ve středověku
Název práce v češtině: Zdislava z Lemberka a postavení ženy ve středověku
Název v anglickém jazyce: Zdislava of Lemberk and the life of a woman in the Middle Ages
Klíčová slova: Středověk, žena, klášter, řád, mnich, Zdislava, Lemberk.
Klíčová slova anglicky: The middle Ages, women, monastery, order, monk, Zdislava, Lemberk.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2018
Datum zadání: 11.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2018
Datum a čas obhajoby: 23.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Struktura:
· Úvod
· Společnost a církev za Zdislavina života (obecně, Čechy)
· Postavení ženy ve středověku (středoevropská žena z vyšších kruhů ve 13. st., ženy
nižších vrstev, manželství )
· Zdislavin životopis ( rodiče, sourozenci, vlastní život, manželství, Havel, děti,
potomci)
· Působení Zdislavy a druhý Zdislavin život ( Lemberk, Jablonné v Podještědí,
Český Dub,sv. Anežka Česká, svatořečení, pocty...)
· Dominikáni ( obecně + ze setkání se sestrami dominikánkami )
· Závěr
Konzultace:
červen a prosinec 2018
leden , září a listopad 2019
leden a březen 2020
Zápis ve výkazu o studiu: 15.12.2020
Seznam odborné literatury
ANDĚL Rudolf, Český Dub. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem, 1991, ISBN 80-7047-037-2
DINZELBACHER Peter. Světice nebo čarodějky, Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-650-6
EDEL Tomáš. Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy, Praha, Česká expedice, 1993, ISBN 80-85281-33-3
ENNENOVÁ Edith. Ženy ve středověku, Argo, 2001, ISBN 80-7203-369-7
HANES Pavel. Dejiny křesťanstva, Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, Banská Bystrica, 2009, ISBN 80-88945-01-1
HOFFMAN K.. Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg, 1965, ISBN 3-451-220121
KALISTA Zdeněk. Blahoslavenná Zdislava z Lemberka, Praha: Zvon, 1991, ISBN 80-7113-042-7
KROFTA Kamil. Malé dějiny československé, Matice česká, Praha, 1946
KYBAL Vlastimil. Svatá Anežka Česká, Historický obraz ze 13. století, L. Marek, Brno, 2001, ISBN 80-86263-14-2
LENDEROVÁ Milena a kol.. Eva nejen v ráji, Karolinum, 2002, ISBN 80-246-0375-6
NODL Martin, ŠMAHEL František. Člověk českého středověku, Argo, 2002,
ISBN 80-7203-448-0
PERNOUDOVÁ Regine. Žena v době katedrál, Vyšehrad, 2002, ISBN 80-7021-544-5
POLC Jaroslav. Světice Anežka Přemyslovna, Praha: Česká katolická charita, 1989, VA 13,23
ŘÍČAN Rudolf, MOLNÁR Amadeo. Dvanáct století církevních dějin, Kalich, Praha, 2008,
ISBN 978-80-7017-064-9
SPUNAR Pavel. Kultura českého středověku, Odeon, Praha, 1987, 403 22 8.58
SVATOŠ Ambrož M.. Blahoslavenná Zdislava, Olomouc: Krystal, 1948, Nr. 11490
VANÍČEK Vratislav. Velké dějiny Zemí Koruny České, Paseka, Praha, 2000,
ISBN 80-7185-273-2
VLČEK Pavel a kolektiv. Encyklopedie českých klášterů, Praha, Libri, 1997,
ISBN 80-85983-17-6
VONDRUŠKA Vlastimil. Zdislava a ztracená relikvie, Moba, Brno, 2017, ISBN 978-80-243-7614-1
VRBOVÁ Alena. V Erbu lvice, Román o Zdislavě z Lemberka, Praha, Garamond, 2015,
ISBN 978-80-7407-245-1
WINTER Eduard. Tisíc let duchovního zápasu, Ladislav Kuncíř, Praha, 1940, N. 2293
ŽEMLIČKA Josef. Přemysl Otakar I., Svoboda, Praha, 1990, ISBN 80-205-0099-5
ŽEMLIČKA Josef. Století posledních Přemyslovců, Melantrich, Praha, 1998, ISBN 80-7023-281-1
Kronika tak řečeného Dalimila, Praha: Svoboda, 1977, 73/508-21.8.5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK