Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní stavbou jiného vlastníka
Název práce v češtině: Vlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní
stavbou jiného vlastníka
Název v anglickém jazyce: The ownership right to land and its restriction
by underground construction of another owner
Klíčová slova: pozemek, podzemní stavba, omezení vlastnického práva
Klíčová slova anglicky: land, underground construction, limitations of ownership
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 01.12.2020 10:00
Místo konání obhajoby: m. 117
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2020
Oponenti: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK