Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Numerická simulace problémů magnetismu
Název práce v češtině: Numerická simulace problémů magnetismu
Název v anglickém jazyce: Numerical simulation of problems of magnetism
Klíčová slova: adgfem DGM SALOME magnetismus
Klíčová slova anglicky: adgfem DGM SALOME magnetism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2016
Datum zadání: 13.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je numericky řešit parciální diferenciální rovnice problémů elektrohydrodynamiky. Předpokládá se, že řešitel využuje stávající software pro řešení konvektivně-difusních problémů pomocí nespojité Galerkinovy metody (zobecněné metody konečných prvků). Zásady pro vypracování:
1) studium příslušné literatury, volba vhodného modelu
2) návrh diskretizace příslušného modelu
3) implementace navržené diskretizace
4) numerické simulace


Seznam odborné literatury
M. Křížek, K. Segeth: Numerické modelování problémů elektrotechniky. Praha, Karolinum, 2001.

J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha, 1985

V. Dolejší, M. Feistauer: Discontinuous Galerkin Method - Analysis and Applications to Compressible Flow, Springer-Verlag, 2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK