Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liberalizace poštovních služeb v Evropské unii a její implementace v České republice.
Název práce v češtině: Liberalizace poštovních služeb v Evropské unii a její implementace v České republice.
Název v anglickém jazyce: Liberalization of postal services in the European Union and its implementation in the Czech Republic.
Klíčová slova: Liberalizace, pošta, náklady
Klíčová slova anglicky: Liberalization, post, cost
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2019
Datum a čas obhajoby: 25.09.2019 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 349, 349, 349
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2019
Oponenti: JUDr. Jan Exner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK