Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalita v ČR
Název práce v češtině: Kriminalita v ČR
Název v anglickém jazyce: Criminality in the Czech Repulic
Klíčová slova: Kriminalita, Česká republika, loupež, vloupání, znásilnění, vražda, pravděpodobnost objasnění, nezaměstnanost, nerovnost příjmů, cizinci
Klíčová slova anglicky: Crime rate, the Czech Republic, robbery, burglary, rape, murder, deterrence, unemployment, income inequality, foreigners
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2018
Datum zadání: 09.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Tereza Palanská
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
WOOLDRIDGE, J. (2003). Introductory econometrics: a modern approach ; student solutions manual. Mason, Ohio, Thomson/South-Western.

WOOLDRIDGE, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge, Mass, MIT Press.

BECKER, G. S. (1997). Crime and punishment: an economic approach. Law and Economics / Edited by Richard A. Posner and Francesco Parisi.

NILSSON, A., & AGELL, J. (2003). Crime, unemployment and labor market programs in turbulent times. Stockholm, Department of Economics, Stockholms Univ. http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2003/wp03-14.pdf.

NUNLEY, J. M., STERN, M. L., SEALS, R. A., & ZIETZ, J. (2016). THE IMPACT OF INFLATION ON PROPERTY CRIME. Contemporary Economic Policy. 34, 483-499.

STEVEN D. LEVITT (1999) The changing relationship between income and crime victimization, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, issue Sep, pages 87-98.

ENTORF, HORST ADN SPENGLER (2000) Criminality, Social Cohesion and Economic Performance. W.E.P. Wuerzburg Economic Papers No. 00-22. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=238738 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.238738

MENDONCA, M. J., LOUREIRO, P., & SACHSIDA, A. (2003). Criminality and social inequality in Brazil.
Předběžná náplň práce
Research question and motivation

V této práci budu zjišťovat, jaké faktory ovlivňují kriminalitu v České republice pomocí ekonometrického modelu, na základě předem stanovené hypotézy:
1. Na kriminalitu v České republice mají vliv tyto faktory: nezaměstnanost, pohlaví, religiozita obyvatelstva, počet obyvatel, průměrný příjem, vzdělanost a počet cizinců
Kriminalita byla vždy součástí lidského života, ale vždy byla brána jako sociální problém. V roce 1968 Gary Stanely Becker vydal knihu Zločin a trest, ve které popisuje, že člověk jedná na základě svého racionálního uvážení. Proto bych chtěla zkoumat kriminalitu z hlediska ekonomického za použití ekonometrických nástrojů a zjistit, co může ovlivnit jedince k páchání trestných činů.

Contribution

Mnoho vědců se již snažilo zjistit, jaké faktory ovlivňují kriminalitu, a proto bych na jejich práce chtěla navázat tím, že jejich výsledky ověřím, zda-li platí i pro Českou republiku. Práce bude přínosná k existující literatuře, protože v ní budou použita nejaktuálnější data a data z jednotlivých okresů ČR, které ještě nebyly zanalyzovány. Výsledky by mohly být použity v prevenci kriminality v České republice a díky tomu by se mohla kriminalita v tomto státu snížit.

Methodology

Stanovené hypotézy budu ověřovat pomocí ekonometrického modelu, ke kterému budou používat panelová data z www.mapakriminality.cz a z Českého statistického úřadu. Datový soubor bude zahrnovat následující proměnné: kriminalita, nezaměstnanost, pohlaví, religiozita obyvatelstva, počet obyvatel, průměrný příjem, vzdělanost a počet cizinců. Data budou časové řady podle okresů České republiky z období 2013-2018, aby byly výsledky práce co nejpřesnější. Ke zpracování výsledků budu používat R studio.

Outline
1. Úvod
2. Průzkum existující literatury
3. Popis dat
4. Empirický model
5. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK