Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby
Název práce v češtině: Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby
Název v anglickém jazyce: The residential respite care for elderly people with dementia: the caregivers' ways of seeing the purpose of service
Klíčová slova: odlehčovací služby, pobytové sociální služby, účel služby, senioři s demencí, rodinní pečující, demence
Klíčová slova anglicky: respite care, residential social services, purpose of service, seniors with dementia, family caregivers, dementia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Hana Čížková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2018
Datum zadání: 09.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: Mgr. Ing. Jan Dočkal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK