Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace pobytové sociální služby - příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu
Název práce v češtině: Transformace pobytové sociální služby - příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu
Název v anglickém jazyce: Transformation of residential social services - preparation of users for the transition from institutional type facilities to community-type facilities
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Hana Čížková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2018
Datum zadání: 04.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK