Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zavedené nepořádky. Československý fotbal a jeho fanoušci v letech pozdního státního socialismu.
Název práce v češtině: Zavedené nepořádky. Československý fotbal a jeho fanoušci v letech pozdního státního socialismu.
Název v anglickém jazyce: Established disorder. Czechoslovak football and its fans during the years of late state socialism.
Klíčová slova: Československý fotbal|fotbalové chuligánství|pozdní státní socialismus|subkultura|popkultura
Klíčová slova anglicky: czechoslovak football|football hooliganism|late state socialism|subculture|popculture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2018
Datum zadání: 03.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostředí československých fotbalových stadionů 80. let nabízí z dnešní perspektivy jedinečný pohled na vztah komunistického státu a společnosti, které se snažil vládnout. Fotbalové trávníky a tribuny, které je obklopovaly na jedné straně zprostředkovávaly snahu tehdejších politických struktur nabídnout svým konzumentům přístup k relativně populární volnočasové aktivitě. Zároveň se však ve fotbalových ochozech začínaly formovat jádra pozdějších chuligánských skupin, jejichž životní styl měl velmi daleko k naplnění oficiálních představ o organizované socialistické mládeži. Zda byli fotbaloví fanoušci reálným zdrojem napětí ve společenských vztazích poslední dekády komunistické vlády a jakou mělo toto potenciální napětí povahu jsou základní otázky předkládaného textu. Bližším pohledem do osobních vzpomínkových materiálů nebo zájmem o soudobé obrazy v populární kultuře i médiích se práce snaží přispět do širší diskuze o možnostech i ambicích kontroly vládní struktury nad společností pozdního státního socialismu.
Seznam odborné literatury
DANIEL, Ondřej, Tomáš KAVKA a Jakub MACHEK. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013.
DANIEL, Ondřej. Násilím proti „novému biedermeieru": subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016
DANIEL, Ondřej. Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.
DENNIS, Mike a Norman LAPORTE. State and minorities in communist East Germany. New York: Berghahn Books, 2013.
FULBROOK, Mary, ed. a PORT, Andrew I., ed. Becoming East German: socialist structures and sensibilities after Hitler. First edition. New York: Berghahn Books, 2015.
HEBDIGE, Dick a Terence HAWKES. Subculture: the meaning of style. Repr. London: Routledge, 1987.
KASAL, Josef. Kultura a divácké násilí [online]. 2012 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101950.
KING, Martin a KNIGHT, Martin. Hoolifan: třicet let násilí. Vyd. 1. Nové Sedlo u Lokte: Vydavatelství & Nakladatelství Zdeněk Plachý, 2005.
MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum strategických studií, 2004.
MCDOUGALL, Alan. The people's game: football, state and society in East Germany. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2014
PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011.
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada, 2010.
518, Vladimir. Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. V Praze: Bigg Boss & Yinachi, 2013.
VANĚK, Miroslav. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002
VANĚK, Miroslav. Byl to jen rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989. Praha: Academia, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK