Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergothionein a mykothiol v biosyntéze linkosamidů
Název práce v češtině: Ergothionein a mykothiol v biosyntéze linkosamidů
Název v anglickém jazyce: Ergothioneine and mycothiol in the biosynthesis of lincosamides
Klíčová slova: ergothionein, mykothiol, linkosamidy, biosyntéza, LmbD substrát, purifikace, UHPLC-DAD-MS, HPLC-UV
Klíčová slova anglicky: ergothioneine, mycothiol, lincosamides, biosynthesis, LmbD substrate, purification, UHPLC-DAD-MS, HPLC-UV
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 14.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.07.2020
Oponenti: Ing. Jan Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Předběžná náplň práce
Ergothionein (ESH) a mykothiol (MSH) jsou nízkomolekulární thioly vyskytující se u Aktinobakterií. Kromě jiných funkcí jsou také důležitými prvky v biosyntéze linkosamidů, které jsou produkovány některými Aktinobakteriemi rodu Streptomyces jako specializované metabolity. Ergothionein je v této biosyntetické dráze důležitý pro kondenzaci dvou hlavních prekurzorů – aminokyselinové a aminocukerné jednotky, kdy mezikrokem této reakce je vytvoření kondenzátu ergothionein-aminocukerná jednotka, který je jedním ze substrátu proteinu LmbD. Mykothiol v této biosyntetické dráze figuruje jako zdroj síry, která tvoří nezbytnou součást struktury linkosamidů.
Náplní této diplomové práce je zjistit, zda je množství ESH a MSH v buňce ovlivněno tím, jestli buňka produkuje nebo neprodukuje linkosamidy a zda je metabolismus thiolů regulován v souvislosti s biosyntézou linkosamidů. Zároveň je cílem této práce nalezení kmene, který produkuje nejvyšší množství LmbD substrátu, a purifikace tohoto substrátu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ergothioneine (ESH) and mycothiol (MSH) are low-molecular-weight thiols in Actinobacteria. Besides other roles, the two thiols are important components of the biosynthesis of lincosamides, which are produced by Actinobacteria from the Streptomyces genera. Ergothioneine is crucial to condense the two main precursors – amino acid and aminosugar units. Specifically, a conjugate of ESH and aminosugar unit is formed prior to condensation. It then serves as a substrate of LmbD, which connects the conjugate with the amino acid condensing partner. Mycothiol serves in this biosynthetic pathway as a source of sulphur, which is a remarkable part of the lincosamides structure.
The objective of this diploma thesis is to find out whether the thiol levels depend on whether the cells produce lincosamides or not and whether the metabolism of thiols is somehow regulated in connection to the biosynthesis of lincosamides and whether there is a difference between thiol levels in lincosamide producing and non-producing strains. Simultaneously, the other aim of the thesis is to determine, which of the available strains produces the highest amount of the LmbD substrate, and to purify the substrate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK