Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohlavní chromozomy u zástupců podřádu Nematocera
Název práce v češtině: Pohlavní chromozomy u zástupců podřádu Nematocera
Název v anglickém jazyce: Sex chromosomes of Nematocera
Klíčová slova: Nematocera, Phlebotomus, Lutzomyia, pohlavní chromozomy, určení pohlaví
Klíčová slova anglicky: Nematocera, Phlebotomus, Lutzomyia, sex chromosomes, sex determination
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2020
Datum zadání: 20.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2022
Oponenti: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nové zvířecí modely leishmanióz. Pravděpodobný školitel Jovana Sádlová nebo Tatiana Košťálová. To i další detaily budou upřesněny později, po osobním rozhovoru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK