Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Postoje k americkému fotbalu na UK FTVS
Název práce v češtině: Postoje k americkému fotbalu na UK FTVS
Název v anglickém jazyce: Attitudes to american football at the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University
Klíčová slova: postoje, povědomí, americký fotbal, elektronické dotazování
Klíčová slova anglicky: attitudes, knowledge, american football, electronic questioning
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2018
Datum zadání: 19.04.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: Mgr. Ladislav Jenšík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK