Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Smrkovský jako oběť perzekuce padesátých let
Název práce v češtině: Josef Smrkovský jako oběť perzekuce padesátých let
Název v anglickém jazyce: Josef Smrkovský as a Victim of Persecution in the Fifties
Klíčová slova: Josef Smrkovský, Československo, 50. léta, politické procesy, Komunistická strana Československa
Klíčová slova anglicky: Josef Smrkovský, Czechoslovakia, 1950s, Political Trials, Communist Party of Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.04.2018
Datum zadání: 18.04.2018
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základem práce bude analýza primárních pramenů z Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu. Sekundární literatura bude využita k zasazení životních situací Josefa Smrkovského do dobového kontextu. Zkoumány budou i audiovizuální prameny, tisk a vzpomínky pamětníků.
Seznam odborné literatury
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Praha, 2004.

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948-1954: dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha, 1994.

KAPLAN, Karel. Mocní a bezmocní. Toronto, 1989.

KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: Státní bezpečnost 1948-1956. Brno, 1999.

KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, 2008.

KAPLAN, Karel (ed.). StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha, 2002.

RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, 2010.

VRABEC, Václav. Vybočil z řady. Praha, 1991.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat jedné etapě života Josefa Smrkovského. Tento politik, známý hlavně jako přední aktér událostí tzv. pražského jara, se v 50. letech stal obětí politického procesu, prodělal tvrdé výslechy vyšetřovateli StB, byl odsouzen na patnáct let, ale po čtyřech byl propuštěn. Po propuštění mu nebyl umožněn návrat do politického života, druhá polovina padesátých let je tak pro něj obdobím jistých pracovních úspěchů, ale i represe ze strany bezpečnostních složek. Jeho plná rehabilitace a s ní i návrat do politického života přišla až na počátku šedesátých let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented diploma thesis deals with one phase of Josef Smrkovský’s life. This politician, known mainly as an eminent figure of the Prague Spring, was a victim of political trials in the fifties, underwent severe interrogations by the State Security members and was sentenced to jail for 15 years. He was, however, released after 4 years, but he wasn’t allowed to re-enter political life. In the second half of the fifties, he experienced both certain work success and oppression. His full rehabilitation and return to political life came at the beginning of the sixties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK