Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hrad Kašperk. Znovuobjevení šumavské perly
Název práce v češtině: Hrad Kašperk. Znovuobjevení šumavské perly
Název v anglickém jazyce: Castle Kašpark. Rediscovery of the Pearl of Šumava
Klíčová slova: Kašperk, hrad, Kašperské hory, Karel IV.
Klíčová slova anglicky: Karlsberg, Kašperk, castle, Kašperské Hory, Šumava, Charles IV
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2018
Datum zadání: 18.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
- výběr tématu, motivace, základní prameny

1. kapitola – Založení hradu a jeho dějiny
- důvody a okolnosti vzniku Kašperku
- zástavní držitelé až do roku 1617
- konečné odkoupení hradu městem

2. kapitola – Dějiny po roce 1617 do 20. století a opětovný zájem o hrad
- co se dělo po odkoupení hradu
- rekonstrukce a údržby hradu
- oživení zájmu o středověké hrady (romantismus)
- literatura, která se o Kašperku zmiňuje (odborná i beletristická)

3. kapitola – Akce a aktivity spojené s hradem či jeho okolím až do současnosti
- kulturní akce v rámci výročí hradu
- divadla, pochody, závody
- hrad Kašperk jako kulturní památka
- současnost (prohlídky, turistická sezona, akce)

Závěr
Seznam odborné literatury
ANDERLE 2005. Jan ANDERLE, Hrad Kašperk, In: Průzkumy památek. = Denkmalforschung. = Historical Monuments' Research & Documentation. Praha Národní památkový ústav 12, č. 1, (2005,) s. 37-72.
LHOTÁK 2008 — Jan LHOTÁK: Hrad Kašperk a jeho panství, In: Castellologica Bohemica 11. Praha 2008. 325 – 352.
MENCLOVÁ 1976 — Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady 2. Praha 1976, 63-68
NOWAK 1932, Rudolf NOWAK, Dějiny hradu Kašperka. Kašperské Hory. 1932
SEDLÁČEK 1897 — August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království Českého. XI., Prácheňsko. Praha 1897
VELIČKA 2017 — Tomáš VELIČKA: Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk (do počátku 17. století). Kašperské Hory 2017
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je zmapovat novodobé dějiny hradu Kašperk a to především od 17. století, kdy byla tato památka již rozpadlá odkoupena městem a dále pustla až do minulého století. Nastíním historii hradu od jeho založení roku 1356 Karlem IV., jeho postupné chátrání a následné rekonstrukce a dále se pokusím dát dohromady informace o akcích, které se na hradě pořádaly a také zmínky o hradě, které mimo jiné vedly k oživení zájmu o středověké památky, který přetrvává dodnes.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to outline the history of Kašperk castle, one of numerous structures founded by Charles IV. I was working there as a guide and I found out we do not know much about modern history of Kašperk. Due to the fact that Kašperk was left behind and forgotten for almost 400 years it is now in ruin. I am going to assemble various forms of information about what was happening there during the period of time when it was not considered a historic monument. Additionally, my research focuses on what made people take interest in medieval castles, especially in literature. I will primarily focus on modern history circa 17th century but will also include some medieval history of Kašperk as it is integral to understanding the conception of this castle's place in history.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK