Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vršovice, vývoj příměstské krajiny
Název práce v češtině: Vršovice, vývoj příměstské krajiny
Název v anglickém jazyce: Vršovice, Development of Suburban Landscape
Klíčová slova: vlastivěda, didaktika, region Vršovice, historie místního regionu, vývoj krajiny
Klíčová slova anglicky: geography, didactic, region of Vršovice, history of local region, development of lanscape
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2017
Datum zadání: 01.10.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R307, 307, biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závěrečná práce je věnována regionální vlastivědě Vršovic pro žáky na 1. stupni základní školy. Práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu především ze dvou jeho částí: „Místo, kde žijeme" a „Lidé a čas". Dále se snaží poukázat na vývoj krajiny daného regionu v závislosti na jeho a historických událostech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK