Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentalizace veřejného stavebního práva - současný stav a perspektivy
Název práce v češtině: Environmentalizace veřejného stavebního práva
- současný stav a perspektivy
Název v anglickém jazyce: Building law environmentalisation - status quo
and perspectives
Klíčová slova: environmentalizace; veřejné stavební právo; právo životního prostředí; procesy; stavební zákon; územní plánování; územní rozhodování; stavební řád; environmentální akt; posuzování vlivů na životní prostředí; stavební dozor
Klíčová slova anglicky: environmentalisation; public building law; environmental law; processes; Building Act; urban planning; zoning decisions; Building Code; environmental act; environmental impact assessment; construction supervision
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.04.2018
Datum zadání: 10.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.04.2018
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 338
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK