Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Utilizing Online Data in Modelling Unemployment Rates in the Czech Republic
Název práce v češtině: Užití online dat v modelování nezaměstnanosti v České republice
Název v anglickém jazyce: Utilizing Online Data in Modelling Unemployment Rates in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2018
Datum zadání: 10.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O314, Opletalova - místn. č. 314
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Vědunka Kopečná, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bibliography
ČABLA, Adam, MALÁ, Ivana, Modelling of unemployment duration in the Czech Republic. Prague Economic Papers, 2017, 26(4): 438-449. Available at: https://doi.org/10.18267/j.pep.620

GITTER, J. Robert, Scheuer, Markus, Unemployment in the Czech Republic. Monthly Labor Review, August 1998, 31. Available at: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/month121&div=85&id=&page

KRIŠTOUFEK, Ladislav, PAVLÍČEK, Jaroslav, Nowcasting Unemployment Rates with Google Searches: Evidence from the Visegrad Group Countries. PLoS ONE, 2015, 10(5): e0127084.doi:10.1371/journal. pone.0127084

D’AMURI, Francesco, MARCUCCI, Juri, The predictive power of Google searches in forecasting unemployment. Temi di discussion (Economic working papers), 2012, 891, Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area

Unemployment statistics. The Czech Statistical Office [online]. Available at: https://www.czso.cz/

Unemployment statistics. Integrated portal MPSV (English: The Ministry of Labour and Social Affairs) [online]. Available at: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz
Předběžná náplň práce
Research question and motivation
Unemployment is a big issue in many countries. Some countries have problems with high unemployment rate. In Czech Republic we have the opposite problem. Czech unemployment rate got so low in the past three years, that there are not enough people for job’s positions.
The goal of this paper is to study unemployment across 14 regions of the Czech Republic. Also, an employee working at jobs.cz, who is dealing with the labour market and human resources, will cooperate with the production of this work by offering their data. So, statistics of the job search on the web page (jobs.cz) will be mentioned. The statistics are about the number of ads on the website and the number of responses to vacant positions.
The unemployment has been a popular subject of study. For instance, the paper: Modelling of unemployment duration in the Czech Republic (Čabla, Malá, 2017). The subject of the paper was examining the duration of unemployment in the Czech Republic in the three selected years (2008, 2010 and 2014).
Inspiration for this paper was the thesis from school year 2013/2014 with name: Unemployment in the Czech Republic and Job Search on the Internet, which is about analysing historical data about search queries from Seznam.cz related to the job search. In my thesis, I am investigating progression in unemployment rate over time and focusing on following research questions:
• How does unemployment develop over the years?
• What are the differences of unemployment according to regions?
• Are the statistics useful for estimating rate of unemployment?

Contribution
The thesis should bring new results and information considered the unemployment in regions of the Czech Republic. It should contribute better understanding of statistical information about our unemployment. Moreover, the thesis should bring information about researching jobs on the websites. In further analysis I may discover usability of the statistics for estimating rate of unemployment.

Methodology
I will use data from the Czech Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Affairs for analysing the unemployment. For researching jobs, I will use selected data from jobs.cz (the Czech website). The data will be used subsequently in OLS model.

Outline
1. Introduction
2. Unemployment in the Czech Republic
2.1 Comparison of Czech and European unemployment
2.2 Reasons and development of unemployment
3. OLS model
3.1 Data collection
3.2 Representation of data
3.3 Results
4. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK