Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopické studium komplexů přechodných kovů s terpyridylovými ligandy
Název práce v češtině: Spektroskopické studium komplexů přechodných kovů s terpyridylovými ligandy
Název v anglickém jazyce: Spectroscopy study of metal complexes with terpyridyl ligands
Klíčová slova: Terpyridyl, vibrační spektroskopie, Ramanova spektroskopie, povrchem-zesílená Ramanova spektroskopie, elektronová spektroskopie, konstituční dynamika
Klíčová slova anglicky: Terpyridyl, vibrational spectroscopy, Raman spectroscopy, surface-enhanced Raman spectroscopy, electron spectroscopy, constitutional dynamics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2018
Datum zadání: 15.05.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
Předběžná náplň práce
Studium komplexace terpyridylových ligandů s ionty přechodových kovů pomocí spektroskopických metod. Práce zahrnuje přípravu komplexů, jejich charakterizaci pomocí řady spektroskopických metod a studium dynamických procesů v těchto komplexech pomocí Ramanovy a povrchem-zesílené Ramanovy spektroskopie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study of cooridnation of terpyridyl ligands bearing different substituents to the transition metal ions by various spectroscopic methods. The work involves preparation of complexes, their characterisation by different spectroscopic methods including investigation of dynamic processes in prepared complexes by means of Raman and surface-enhanced Raman spectroscopies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK