Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zlepšení metod rozpoznávání obličejů s pomocí senzoru pro sledování pohybu těla
Název práce v češtině: Zlepšení metod rozpoznávání obličejů s pomocí senzoru pro sledování pohybu těla
Název v anglickém jazyce: Improving Face Recognition Methods with Body Tracking Sensor
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2018
Datum zadání: 10.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kinect is a motion tracking input device developed by Microsoft. It uses a variety of on-board sensors to efficiently find and track human bodies represented in skeletal models. It was developed primarily to facilitate control of the Xbox 360 gaming console using body movement. Microsoft also released an SDK for Kinect, giving programmers access to both raw data streams and computed tracking data from a connected Kinect. A second version of Kinect was released for Xbox One, bringing various hardware improvements as well as a new and incompatible version of the SDK.

The main objective of this thesis is to determine, whether Kinect may be a better platform for real-time face tracking than regular cameras. A software compatible with both versions of Kinect will be developed that will combine Kinect tracking data with existing face recognition libraries. The software will be used to assess the benefits of tracking data by empirical evalution on collected data.
Seznam odborné literatury
Knoop, Steffen, Stefan Vacek, and Rüdiger Dillmann. "Sensor fusion for 3D human body tracking with an articulated 3D body model." Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006 IEEE International Conference on. IEEE, 2006.

Azarbayejani, Ali, Christopher Wren, and Alex Pentland. "Real-time 3-D tracking of the human body." IMAGE'COM, Bordeaux, France (1996).

Jain, Anil K., and Stan Z. Li. Handbook of face recognition. New York: springer, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK