Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antihrdina ve fantasy literatuře
Název práce v češtině: Antihrdina ve fantasy literatuře
Název v anglickém jazyce: Anti-hero in fantasy literature
Klíčová slova: antihrdina|fantasy|trickster|mytologie|hrdina|literární postava
Klíčová slova anglicky: antihero|fantasy|trickster|mythology|hero|literary character
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2018
Datum zadání: 09.04.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.04.2018
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na otázku fenoménu antihrdiny v převážně moderní fantasy literatuře. Bude se věnovat obecným rysům antihrdiny, přičemž přesáhne i do jiných literárních oblastí: klasické beletrie nebo mytických příběhů. Následně průřezově představí díla z žánru fantasy, ve kterých antihrdina vystupuje buď v hlavní, nebo důležité vedlejší roli a pokusí se na jejich základě tento typ postavy specifikovat. Výchozím bodem této specifikace bude žánrové určení literatury fantasy, tudíž se práce okrajově dotkne i problematiky definice žánru. Zároveň se bude věnovat i srovnání obrazu antihrdiny ve fantasy dílech a dílech jiných žánrů.
V rámci hlavního tématu si práce bude klást zejména tyto otázky: Jaké rysy a atributy jsou antihrdinovi v literatuře obecně připisovány? Jak jej lze na obecné rovině definovat? Jakou roli hraje v daném literárním díle a je pro daný text zásadní, že se jedná právě o antihrdinu? Lze tento typ postavy považovat za produktivní (především v kontextu aktuální literární produkce)? A pokud ano, proč tomu tak je? Liší se obraz antihrdiny v závislosti na žánru? V jakých podžánrech se vyskytuje nejčastěji? Je to nějakým způsobem signifikantní?
Seznam odborné literatury
Primární:
ABERCOMBIE, Joe: Sama čepel. Praha: Polaris, 2008.
BAKKER, Richard Scott: První přichází tma. Praha: Triton, 2009.
FRIEDMAN, Celia S.: Východ černého slunce. Praha: Classic, 2001.
GARDNER, Dozois – MARTIN, George R. R. (eds.): Darebáci. Praha: Argo, 2015.
LAWRENCE, Mark: Trnový princ. Praha: Talpress, 2013.
LYNCH, Scott: Lži Lockeho Lamory. Praha: Laser-books, 2009.

Sekundární:
ATTEBERY, Brian: Strategies of Fantasy. Bloomington: Indiana University Press, 1992.
CAMPBELL, Joseph: Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 2000.
CLUTE, John (ed.): The Encyclopedia of Fantasy, London: Orbit, 1997 [online], dostupné z: http://www.sf-encyclopedia.com/.
DĚDINOVÁ, Tereza (ed.): Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
JAMES, Edward – MENDLESOHN, Farah (eds.): The Cambridge Companion to Fantasy Literature. New York: Cambridge University Press, 2012.
MENDLESOHN, Farah: Rhetorics of Fantasy. Connecticut: Wesleyan University Press, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK