Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly
Název práce v češtině: Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly
Název v anglickém jazyce: The Examen of Conscience/Consciousness of St. Ignatius of Loyola
Klíčová slova: spiritualita, examen, zpytování svědomí, Ignác z Loyoly
Klíčová slova anglicky: spirituality, Examen of Conscience, Ignatius of Loyola
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2018
Datum zadání: 12.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.04.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Oponenti: doc. David Vopřada, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat modlitbou examen – zpytováním svědomí podle sv. Ignáce z Loyoly, jak ji načrtává ve svých Duchovních cvičeních. Bude sledovat její vývoj zejména v jezuitské literatuře, se zvláštní pozorností k revolučnímu článku George Aschenbrennera SJ, The Consciousness Examen. Zhodnotí zpracování tématu v soudobé spirituální literatuře a zamyslí se nad přínosem modlitby examen v duchovním životě dnešního člověka.
Seznam odborné literatury
Sv. Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení, 1990
Poutník. Vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly, Refugium 2002
L. von Matt, H. Rahner SJ: Ignác z Loyoly, Refugium, 2004
A. Rodriguez, SJ: Practise of Perfection and Christian Virtues, překlad 1929, španělský originál 1609
J.A. Tetlow, SJ: The Most Postmodern Prayer. American Jesuit Identity and the Examen of Conscience, 1920-1990. In Studies in the Spirituality of Jesuits 26/1, 1994.
T. Gallagher, OMV: The Examen Prayer. Ignatian Wisdom for Our Lives Today, 2006
W. Watson, SJ: Sacred Story. An Ignatian Examen For The Third Millennium, 2012
M. I. Rupnik, SJ: Human Frailty, Divine Redemption. The Theology and Practice of the Examen, 2011
J. Martin, SJ: The Jesuit Guide to (Almost) Everything, 2012
Články o examenu z odborného žurnálu Review for Religious vycházejícího v letech 1942-2012
Předběžná náplň práce
1. Examen u Ignáce z Loyoly
2. Tradice modlitby examen v dějinách jezuitské spirituality
3. Pět kroků modlitby examen z pohledu současné ignaciánské spirituality
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis is going to deal with the Examen prayer – the examen of consience of St. Ignatius of Loyola as described in his Spiritual Exercises. It’s going to follow its development especially in Jesuit literature with special attention to the revolutionary article The Consciousness Examen by George Aschenbrenner SJ. It’s going to evaluate the topic’s appearance in contemporary spiritual literature and think about the contribution of the examen prayer to the spiritual life of a contemporary person.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK