Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zraková paměť jako determinant rozvoje komunikačních kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Zraková paměť jako determinant rozvoje komunikačních kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Visual Memory as a Determinant of Communicative and Learning Competencies in Pupils with Hearning Impairment
Klíčová slova: Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, kompenzační mechanismus, komunikační kompetence, kompetence k učení, pozornost, zraková paměť, žák se sluchovým postižením, WISC-III
Klíčová slova anglicky: Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, compensatory mechanism, communicative competencies, learning competencies, attention, visual memory, pupil with hearing impairment, WISC-III
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2018
Datum zadání: 01.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2018
Datum a čas obhajoby: 06.03.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2018
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK