Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kvalita života osob se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Kvalita života osob se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Quality of life of people with hearing impairment
Klíčová slova: Kvalita života a kvalita života týkající se zdraví, sluchové postižení, komunikační systémy, heterogenní skupina, Světová zdravotnická organizace
Klíčová slova anglicky: Quality of Life and Health-related Quality of Life, Hearing impairment, Communication systems, Heteregoneous group, World Health Organisation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2018
Datum zadání: 02.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2018
Datum a čas obhajoby: 06.03.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2018
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK