Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj silových schopností u hráčů RC Praga
Název práce v češtině: Rozvoj silových schopností u hráčů RC Praga
Název v anglickém jazyce: Developing strength skills for RC Praga players
Klíčová slova: síla, schopnost,hráč, RC Praga
Klíčová slova anglicky: strength, skill, player, RC Praga
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2018
Datum zadání: 05.04.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 12:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jana Hájková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat a porovnat rozvoj silových schopností u hráčů RC Praga.
Seznam odborné literatury
Clark,N. Sportovní výživa. Praha: Grada, 2009
Náprstek, J. Pravidla rugby. Praha: Olympia, 1987
Předběžná náplň práce
Zmapovat a porovnat rozvoj silových schopností u hráčů RC Praga.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK