Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv formálních prvků stavby fotografického obrazu na jeho obsah a jejich využití v novinářské fotografii při zobrazování politiků : příklad zobrazování Stanislava Grosse v různých etapách výkonu premiérského úřadu
Název práce v češtině: Vliv formálních prvků stavby fotografického obrazu na jeho obsah a jejich využití v novinářské fotografii při zobrazování politiků : příklad zobrazování Stanislava Grosse v různých etapách výkonu premiérského úřadu
Název v anglickém jazyce: Influence of formal components of construction of photographic image on its content and their usage in photojournalism in a case of imaging of politicians : (Stanislav Gross)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2005
Datum zadání: 20.06.2006
Datum a čas obhajoby: 20.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: Mgr. Josef Chuchma
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK