Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Homosexualita a LGBT diskurz v 90. letech v ČR: diskurzivní analýza časopisu Promluv
Název práce v češtině: Homosexualita a LGBT diskurz v 90. letech v ČR: diskurzivní analýza časopisu Promluv
Název v anglickém jazyce: Homosexuality and LGBT discourse in the 1990s in the Czech Republic: Discoursive Analysis of the Journal "Promluv"
Klíčová slova: homosexualita, diskurz, gender, identita, sexualita, heteronormativita
Klíčová slova anglicky: homosexuality, discourse, gender, identity, sexuality, heteronormativity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2018
Datum zadání: 02.04.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá formováním LGBT diskurzu v 90. letech v České republice. Teoretická část obsahuje ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech v odborné literatuře. Analytická část je konstruovaná prostřednictvím analýzy tištěných materiálů v kombinaci s polostrukturovanými rozhovory s vybranými respondenty a respondentkami, kteří působili jako aktéři a aktérky v rámci LGBT komunity působící na našem území.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK