Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společné jmění manželů – iluze nebo realita? Systém příspěvkového hospodaření očima žen
Název práce v češtině: Společné jmění manželů – iluze nebo realita? Systém příspěvkového hospodaření očima žen
Název v anglickém jazyce: Community property – illusion or reality? The allowance model through the eyes of women
Klíčová slova: Společné jmění manželů, příspěvkový systém, ekonomie rodiny, ekonomická autonomie, gender, feminismus
Klíčová slova anglicky: Community property, allowance system, family economics, economic autonomy, gender, feminism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2018
Datum zadání: 31.03.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová prce Společné jmění manželů – iluze nebo realita? se zaývá problematikou genderových aspektů nakládání s financemi u sezdaných párů v České republice. Práce vychází z teorií feministické ekonomie a feministické kritiky práva. V emprické části bude pomocí hloubkových rozhovorů a diskurzivní analýzy debat na internetových fórech hledána odpověď na otázku: Jaké faktory ovlivňují nakládání manželů s jejich společným jměním?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK